Payrolling met de WAB

Is Payrolling nog mogelijk met de WAB? Dit is wat TaskHero voor jou kan betekenen!

Is Payrolling nog mogelijk met de WAB? Dit is wat TaskHero voor jou kan betekenen!

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingegaan. Het doel van deze wet is het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten. De veranderingen hebben een groot effect op de flexmarkt en ondernemers die personeel hebben ondergebracht bij payrollbedrijven. De WAB maakt het namelijk minder aantrekkelijk voor werkgevers om flexkrachten in te zetten door middel van payrolling. Gelukkig zijn er nog verschillende mogelijkheden om flexkrachten in te zetten! In dit artikel leest je meer over hoe je als werkgever toch flexkrachten kunt inzetten met de WAB en wat TaskHero hierin voor jou kan betekenen.

Belangrijkste verandering omtrent payrolling

Tot 1 januari 2020 werden payrolling en uitzenden wettelijk geclassificeerd onder dezelfde definitie. Beide vormen van dienstverlening werden gezien als “uitzendovereenkomst”. Dit zorgde ervoor dat de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers en uitzendkrachten gelijk waren. Payrollbedrijven maakten hierbij gebruik van de flexibele regels voor uitzenden en detacheren. Dit maakte het aantrekkelijker voor werkgevers om personeel in te zetten via een payrollbedrijf.

De WAB maakt een onderscheid tussen uitzenden en payrollen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt er door de WAB onderscheid gemaakt tussen uitzenden en payrollen. Hierdoor zijn de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van payrollwerknemers en uitzendkrachten niet meer gelijk aan elkaar. Een bedrijf is te classificeren als payrollbedrijf wanneer het alleen de officiële werkgeverstaken vervult, zonder allocatiefunctie. Dit betekent dat het payrollbedrijf de juridische werkgever is. Het payrollbedrijf is daarmee verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen van het werkgeverschap. Daarnaast verzorgt het de salarisadministratie en de loonbetaling. Opdrachtgevers blijven dus zelf verantwoordelijk voor het werven en selecteren van arbeidskrachten. Als gevolg van de wetswijziging gelden voor payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor de werknemers die bij de opdrachtgevers in dienst zijn. Payrollwerknemers worden dus duurder en minder flexibel om in te zetten. Dit maakt het minder aantrekkelijk voor ondernemers om arbeidskrachten in te zetten via een payrollbedrijf.

TaskHero neemt een actieve rol aan in het werven en selecteren van uitzendkrachten en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Wat kan TaskHero voor jou betekenen?

TaskHero is niet te classificeren als payrollbedrijf, waardoor er meer flexibele mogelijkheden zijn. Zo hanteert TaskHero een uitzendbeding en vervult een duidelijke allocatiefunctie. Dit valt volgens de WAB onder “uitzenden”. TaskHero neemt een actieve rol aan in het werven en selecteren van uitzendkrachten en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn wij ook actief in het benaderen van (nieuwe) opdrachtgevers. Bij TaskHero kunnen wij onze uitzendkrachten doorlopend werk aanbieden. Hierdoor kan TaskHero een aantrekkelijk alternatief voor payrollen aanbieden. Waardoor het aantrekkelijk blijft voor ondernemers om flexkrachten in te zetten. 

Met de helden van TaskHero is het mogelijk om snel en flexibel personeel in te zetten. Ook wanneer er sprake is van onvoorziene pieken of dalen in je personeel. Wil je meer weten over de mogelijkheden van het overnemen van payroll activiteiten? Neem dan contact met ons op per mail via [email protected], telefonisch via 030 260 00 87 of vul ons online contactformulier in.

Geplaatst in Opdrachtgevers.